Lørdag 23.03.2019
10.00
BodyPump
Anne Kristin
11.10
BodyBalance
Anne Kristin
Mandag 25.03.2019
18.30
Sykkel 45
Trine H
19.20
Cxworx
Anne Kristin
20.00
BodyPump 60
Solveig T
Tirsdag 26.03.2019
06.30
Sykkel 45
Gro
09.45
Tabata 30
Synnøve
10.15
Sprettrumpe
Synnøve
13.15
Mor og Barn
Veronika K
17.00
Treningsveiledning
Charmaine
18.00
BasisBall CenterCore
Charmaine
18.55
Zumba
Natalja
19.00
Sykkel Intervall
Charmaine
20.15
BodyBalance
Henrik T
Onsdag 27.03.2019
17.45
Sykkel Intervall
Henrik T
18.55
BodyPump 60
Henrik T
20.00
Glapuls 45
Solveig T
Torsdag 28.03.2019
08.45
BodyBalance
Anne Kristin
18.00
Cxworx
Anne Kristin
18.35
Basic Step
Marthe
19.30
Yoga
Beate E
Fredag 29.03.2019
06.30
Sykkel 45
Henrik T
09.00
BasisBall CenterCore
Synnøve
17.30
BasisBall CenterCore
Vathana