Aktiv trening
Mandag 19.04.2021
17.00
Stengt
Aktiv X-fit (Avlyst 19.4)
Lars-Tore
18.15
Stengt
Aktiv X-Fit (Avlyst 19.4)
Lars-Tore
Tirsdag 20.04.2021
17.00
2
Ledig
Aktiv X-Fit
Stine Mari
18.15
6
Ledig
Aktiv X-Fit
Stine Mari
Torsdag 22.04.2021
17.00
Stengt
Aktiv X-Fit
Christiane
18.15
Stengt
Aktiv X-Fit
Christiane