Aktiv Trening AS
Torsdag 18.07.2019
19.00
Sirkel/styrke min 3 påmeldt 1 time før start
Björn
Lørdag 20.07.2019
10.00
Globeracer-AUTOtime Cormet de Roselend
Mandag 22.07.2019
18.00
Råsterk min 3 påmeldt 1 time før start
Maria R
20.00
DanceMix
Lill Mari
Tirsdag 23.07.2019
18.00
BasisBall Raw min 3 påmeldt 1 time før start
Maria R